Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 240
(33943 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Dan Ťok.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.2.2018.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 7.5.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.3.2018.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Leopold Sulovský, který přijal k tomuto tisku dne 3.4.2018 usnesení č. 170, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 240/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 17.5.2018.

Svým usnesením č. 428, v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.