Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 241
(7582 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 24. listopadu 2017
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Martin Stropnický.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.2.2018.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 7.5.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.3.2018.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Tomáš Jirsa, který přijal k tomuto tisku dne 3.4.2018 usnesení č. 124, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 241/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 17.5.2018.

Svým usnesením č. 426, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.