Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 245
(498 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Jiří Dienstbier, senátor Radko Martínek, senátor Jiří Šesták, senátor Miroslav Antl, senátor Eliška Wagnerová, senátor Michael Canov, senátor Zdeněk Nytra, senátor Luděk Jeništa, senátorka Zdeňka Hamousová, senátor Milan Štěch, senátor Ivo Bárek, senátor Petr Šilar, senátor Petr Vícha, senátor Zdeněk Berka.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.3.2018.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 4.7.2018.

Senát přikázal senátní tisk dne 5.4.2018.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Mgr. Miroslav Nenutil.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 11.7.2018 usnesení č. 123, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 245/1.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 14.8.2018 usnesení č. 132, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 245/4.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 5.4.2018.

Svým usnesením č. 391, v hlasování č. 42 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 15.8.2018.

Svým usnesením č. 506, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 18.10.2018.

Svým usnesením č. 537, v hlasování č. 48 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá senátní návrh zákona.