Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 246
(7192 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech (Nassau, 23. května 1992) a Opční protokol k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech (Managua, 11. června 1993)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr spravedlnosti Robert Pelikán, ministr spravedlnosti Taťána Malá, ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 9.3.2018.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 121.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 2.6.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.4.2018.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 18.4.2018 usnesení č. 111, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 246/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 19.7.2018.

Svým usnesením č. 471, v hlasování č. 60 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Organizace amerických státůcizí státní občanmezinárodní trestní právomezinárodní úmluvasoudní spoluprácesoudní spolupráce EU v trestních věcechtrestní soudČeská republika