Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 255
(10529 kB)
Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2017
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Veřejný ochránce práv Anna Šabatová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.3.2018.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 134.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.4.2018.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Zuzana Baudyšová, který přijal k tomuto tisku dne 18.4.2018 usnesení č. 124, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 255/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 18.7.2018.

Svým usnesením č. 442, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.

Témata EUROVOC: ombudsmanzpráva o činnosti