Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 258
(250 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 47
Novela z. - daňový řád - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 47/0 dne 4. 1. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 1. 2018 (usnesení č. 18). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 24. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 104).
  Zpravodajem určen prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA (usnesení č. 104).
  Čtení proběhlo 25. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 109).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 47/1 (doporučuje schválit).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 47/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 47/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27., 28. 2., 1. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 47/4, který byl rozeslán 2. 3. 2018 v 10:47.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 3. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 47/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 3. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 117, usnesení č. 152).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.4.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.5.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.4.2018.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Štohl, který přijal k tomuto tisku dne 17.4.2018 usnesení č. 185, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 258/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 25.4.2018.

Svým usnesením č. 408, v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 26.4.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 95/2018.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 4. 2018 poslancům jako tisk 47/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 4. 2018 poslancům jako tisk 47/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 56, usnesení č. 230).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 5. 2018.
  Prezident zákon podepsal 29. 5. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 5. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 5. 2018.

Témata EUROVOC: daňové orgánydaňové právodaňový systémdůvěrná informaceevropská daňová spoluprácemezinárodní spolupráceprávo na informacevybírání daní