Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 259
(268 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 90
Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 90/0 dne 14. 2. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Bc. Lucie Šafránková a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 20., 21. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 153).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 21. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 119, usnesení č. 153).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.4.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.5.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.4.2018.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Doc.MUDr. Milada Emmerová, který přijal k tomuto tisku dne 25.4.2018 usnesení č. 107, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 259/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 25.4.2018.

Svým usnesením č. 404, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 26.4.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 92/2018.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 4. 2018 poslancům jako tisk 90/1.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 4. 2018 poslancům jako tisk 90/2.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 58, usnesení č. 231).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 5. 2018.
  Prezident zákon podepsal 29. 5. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 5. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 5. 2018.