Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 261
(431 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorů Ivo Valenty, Jana Horníka, Jiřího Voseckého a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Ivo Valenta, senátor Jan Horník, senátor Jiří Vosecký, senátor Jaroslav Zeman, senátorka Zdeňka Hamousová, senátor Jiří Cieńciała, senátor Tomáš Grulich, senátor Jiří Oberfalzer, senátorka Milada Emmerová, senátor Jan Látka, senátor Miroslav Nenutil, senátor Patrik Kunčar.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 5.4.2018.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 24.6.2018.

Senát přikázal senátní tisk dne 25.4.2018.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. František Bradáč, který nepřijal k tomuto tisku dne 12.6.2018 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 5, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 261/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 25.4.2018.

Svým usnesením č. 406, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 19.7.2018.

Svým usnesením č. 479, v hlasování č. 75 projednal tento tisk s výsledkem jednání - změna lhůty.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 15.11.2018.

Svým usnesením č. 30, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 11. 2018. Vláda zaslala stanovisko 19. 12. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 12. 2018 jako tisk 338/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 338
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 338/0 dne 22. 11. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0338.

Témata EUROVOC: alkoholbezpečnost silničního provozujednostopé vozidlosilniční dopravasilniční provoz