Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 262
(1871 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2017
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 5.4.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.4.2018.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Michael Canov, který přijal k tomuto tisku dne 9.5.2018 usnesení č. 117, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 262/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 15.8.2018.

Svým usnesením č. 503, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.