Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 268
(375 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 12
Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 12/0 dne 28. 11. 2017.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 11. 2017 (usnesení č. 4). Určil zpravodaje: Ing. Adam Kalous a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 12. 2017 na 4. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 56).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 2. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 2. 2018 na 7. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 12/2, který byl rozeslán 28. 2. 2018 v 8:32.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 4. 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 57, usnesení č. 194).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.4.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.5.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.5.2018.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Horník, který přijal k tomuto tisku dne 16.5.2018 usnesení č. 101, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 268/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 17.5.2018.

Svým usnesením č. 417, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 18.5.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 111/2018.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 18. 5. 2018 poslancům jako tisk 12/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 18. 5. 2018 poslancům jako tisk 12/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 29. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 125, usnesení č. 238).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2018.
  Prezident zákon podepsal 5. 6. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 6. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 6. 2018.

Témata EUROVOC: cestovní kancelářcestovní ruchochrana spotřebiteleoprávnění k výkonu službyorganizovaná cestapolitika cestovního ruchupovinné pojištěnípředmět podnikáníživnost