Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 269
(240 kB)
Návrh zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 15
Vl. n. z. o podmínkách využív. gen. zdrojů podle Nagoj. prot - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 15/0 dne 30. 11. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 12. 2017 (usnesení č. 10). Určil zpravodaje: Ing. Dana Balcarová a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 23. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Zpravodajem určen Mgr. Bohuslav Sobotka (usnesení č. 88).
  Čtení proběhlo 23. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 88).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 4. 2018 na 12. schůzi.
  V podrobné rozpravě byl 10. 4. 2018 na 12. schůzi schválen návrh, aby se garanční výbor návrhem nezabýval (usnesení č. 183).
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 15/4, který byl rozeslán 11. 4. 2018 v 9:59.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 4. 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 127, usnesení č. 213).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.4.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.5.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.5.2018.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Jan Látka, který přijal k tomuto tisku dne 16.5.2018 usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 269/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 17.5.2018.

Svým usnesením č. 422, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 18.5.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 94/2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 5. 2018.
  Prezident zákon podepsal 29. 5. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 5. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 5. 2018.

Témata EUROVOC: agrární sektorgeneticky modifikovaná rostlinagenetikaimplementující opatření státuvýživaČeská republika