Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 270
(230 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Věra Kovářová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 12. 1. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 1. 2018 jako tisk 33/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 33
Novela z. o střetu zájmů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 33/0 dne 13. 12. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0033.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2018 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: Petr Sadovský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 28. 2. 2018 na 7. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 28. 2. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 127).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 33/4, který byl rozeslán 10. 4. 2018 v 16:30.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 17. 4. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 33/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 4. 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 134, usnesení č. 214).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.4.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.5.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.5.2018.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jaroslav Větrovský, který přijal k tomuto tisku dne 9.5.2018 usnesení č. 116, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 270/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 17.5.2018.

Svým usnesením č. 427, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 18.5.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 112/2018.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 18. 5. 2018 poslancům jako tisk 33/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 18. 5. 2018 poslancům jako tisk 33/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 29. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 127, usnesení č. 239).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2018.
  Prezident zákon podepsal 5. 6. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 6. 2018.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 6. 2018.

Témata EUROVOC: nabytí vlastnictvíosobní vlastnictvípolitický funkcionářveřejná funkceveřejný úřadzástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu