Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 278
(3252 kB)
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2017
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda ČTÚ Jaromír Novák.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.5.2018.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. František Bradáč, který přijal k tomuto tisku dne 27.6.2018 usnesení č. 210, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 278/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 15.8.2018.

Svým usnesením č. 490, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.