Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 291
(231 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová, ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 91
Novela z. - zákoník práce

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 91/0 dne 14. 2. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: PaedDr. Alena Gajdůšková a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 21. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Zpravodajem určen Mgr. Bohuslav Sobotka (usnesení č. 154).
  Zpravodajem určen PaedDr. Alena Gajdůšková (usnesení č. 157).
  Čtení proběhlo 21. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 157).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 7 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 91/2, který byl rozeslán 11. 4. 2018 v 10:01.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 5. 2018 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 48, usnesení č. 225).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.6.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.6.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2018.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Lumír Kantor, který přijal k tomuto tisku dne 11.7.2018 usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 291/1.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 19.7.2018.

Svým usnesením č. 458, v hlasování č. 42 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.7.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 181/2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 7. 2018.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2018.

Témata EUROVOC: nemocnezaměstnanýpoptávka po zaměstnánípracovní úrazzdravotní pojištěnízákoník práce