Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 292
(213 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 18. 1. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 1. 2018 jako tisk 36/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 36
Novela z. o obcích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 36/0 dne 19. 12. 2017. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0036.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2018 (usnesení č. 31). Určil zpravodaje: Jakub Janda a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27., 28. 2. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 119).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Garanční výbor se návrhem nebude zabývat (usnesení č. 220).
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi. Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 5. 2018 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 78, usnesení č. 234).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.6.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.6.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2018.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Zdeněk Nytra, který přijal k tomuto tisku dne 11.7.2018 usnesení č. 113, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 292/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 18.7.2018.

Svým usnesením č. 438, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.7.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 175/2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 7. 2018.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2018.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2018.

Témata EUROVOC: městoobecsprávní celek