Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 296
(420 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr spravedlnosti Robert Pelikán, ministr spravedlnosti Taťána Malá, ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 57
Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 57/0 dne 18. 1. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2018 (usnesení č. 31). Určil zpravodaje: JUDr. Dominik Feri a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 145).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 57/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 57/2, který byl rozeslán 22. 5. 2018 v 17:54.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 30. 5. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 57/3 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 6. 2018 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 180, usnesení č. 259).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.6.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.7.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2018.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 11.7.2018 usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 296/1.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 19.7.2018.

Svým usnesením č. 470, v hlasování č. 59 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.7.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 176/2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 7. 2018.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2018.

Témata EUROVOC: evropský zatýkací rozkazpolitika spoluprácepřeshraniční spoluprácesoudní spoluprácesoudní spolupráce EU v trestních věcechtrestní právo