Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 297
(271 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 130.

Navrhovatelem je zástupce Senátu Libor Michálek.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 12. 1. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 1. 2018 jako tisk 32/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 32
Novela z. o daních z příjmů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 32/0 dne 13. 12. 2017. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0032.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2018 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Kytýr a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 2. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 118).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 32/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 32/3 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 32/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 32/5, který byl rozeslán 22. 5. 2018 v 18:44.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 6. 6. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 32/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 6. 2018 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 207, usnesení č. 267).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.6.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.7.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2018.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Lumír Aschenbrenner, který přijal k tomuto tisku dne 11.7.2018 usnesení č. 219, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 297/1.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 19.7.2018.

Svým usnesením č. 475, v hlasování č. 64 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.7.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 174/2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 7. 2018.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2018.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2018.

Témata EUROVOC: daň z příjmůdaňová úlevainvestiční společnost