Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 298
(223 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce Pardubického kraje Martin Netolický.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 1. 2018. Vláda zaslala stanovisko 14. 2. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 2. 2018 jako tisk 54/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 54
Novela z. - správní řád

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 54/0 dne 16. 1. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0054.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 3. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 130).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 54/4, který byl rozeslán 25. 5. 2018 v 13:29.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 6. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 54/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 6. 2018 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 210, usnesení č. 268).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.6.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.7.0208.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Dienstbier, který přijal k tomuto tisku dne 11.7.2018 usnesení č. 124, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 298/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 18.7.2018.

Svým usnesením č. 437, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.7.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 176/2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 7. 2018.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2018.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2018.

Témata EUROVOC: neutralitapovinnosti úředníkasprávní řízeníveřejná funkce