Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 299
(224 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 56
Novela z. o převodu vlastnického práva

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.6.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.7.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2018.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Carbol, který přijal k tomuto tisku dne 11.7.2018 usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 299/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 18.7.2018.

Svým usnesením č. 444, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.7.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 177/2018.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 7. 2018.
    Prezident zákon podepsal 1. 8. 2018.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2018.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2018.

Témata EUROVOC: bydleníbytová politikadružstevní důmosobní vlastnictvípřevod vlastnictvírodinný dům