Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 302
(10403 kB)
Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2017
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda ÚSTR Eduard Stehlík.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 28.6.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.7.2018.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 14.8.2018 usnesení č. 131, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 302/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 18.10.2018.

Svým usnesením č. 542, v hlasování č. 54 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.