Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 303
(232 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Helena Válková.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 4. 2018. Vláda zaslala stanovisko 23. 5. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 5. 2018 jako tisk 156/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 156
Novela z. o vysokých školách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 156/0 dne 23. 4. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 5. 2018 (usnesení č. 78). Určil zpravodaje: Ing. Stanislav Fridrich a navrhl Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 26. 6. 2018 na 16. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 279). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 26. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 11, usnesení č. 279).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.7.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.8.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.7.2018.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Zdeněk Berka, který přijal k tomuto tisku dne 17.7.2018 usnesení č. 152, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 303/1.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 19.7.2018.

Svým usnesením č. 466, v hlasování č. 54 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.7.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 168/2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 7. 2018.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2018.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2018.

Témata EUROVOC: vysokoškolské vzdělánívzdělávací program