Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 304
(277 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Martin Kolovratník.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 8. 2. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 2. 2018 jako tisk 76/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 76
Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 76/0 dne 1. 2. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0076.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Mgr. Ivan Adamec a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2., 6. 3. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 133).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 76/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 76/3 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 76/4 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 76/5 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 76/6 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 76/7 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 76/8, který byl rozeslán 1. 6. 2018 v 11:25.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 6. 6. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 76/9 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2018 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 70, usnesení č. 297).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.7.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.8.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.7.2018.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. doc. Ing. Jiří Cieńciała, který přijal k tomuto tisku dne 11.7.2018 usnesení č. 218, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 304/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 18.7.2018.

Svým usnesením č. 443, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.7.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 169/2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 7. 2018.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2018.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2018.

Témata EUROVOC: dopravní infrastrukturainženýrské stavbyodvětví energetikyrozvod elektřinyrozvod vodysilniční stavbystavebnictvíveřejné stavitelstvívodohospodářské stavby