Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 305
(221 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Václav Klaus.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 1. 2018. Vláda zaslala stanovisko 23. 2. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 2. 2018 jako tisk 61/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 61
Novela z. - školský zákon

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 61/0 dne 24. 1. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0061.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.7.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.8.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.7.2018.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Růžička, který přijal k tomuto tisku dne 17.7.2018 usnesení č. 153, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 305/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 19.7.2018.

Svým usnesením č. 467, v hlasování č. 55 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.7.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 167/2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 7. 2018.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2018.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2018.

Témata EUROVOC: mateřská školapovinná školní docházkapředškolní výchovaškolská legislativa