Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 306
(230 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 120
Novela z. o důchodovém pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 120/0 dne 12. 3. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 3. 2018 (usnesení č. 49). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 4. 2018 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 211).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 120/1 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 120/2 (doporučuje schválit).
  • Garanční Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 11. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 120/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24., 25. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 120/4, který byl rozeslán 30. 5. 2018 v 10:13.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2018 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 115, usnesení č. 300).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.7.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.8.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.7.2018.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Jiří Vosecký, který přijal k tomuto tisku dne 11.7.2018 usnesení č. 116, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 306/1.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 19.7.2018.

Svým usnesením č. 459, v hlasování č. 46 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 20.7.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 191/2018.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 7. 2018 poslancům jako tisk 120/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 7. 2018 poslancům jako tisk 120/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 8. 2018 na 18. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 8, usnesení č. 309).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2018.
  Prezident zákon podepsal 27. 8. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 8. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 8. 2018.

Témata EUROVOC: důchodcedůchodový plánnavýšení mezdpříjemsociální zabezpečení