Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 308
(745 kB)
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2017
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.6.2018.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 7.8.2018 usnesení č. 230, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 308/1.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 15.8.2018.

Svým usnesením č. 497, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.