Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 310
(16629 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přijetím změny článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou pověřený řízením ministerstva zahraničních věcí Jan Hamáček, ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.7.2018.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 234.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 15.9.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.7.2018.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 14.8.2018 usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 310/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 17.10.2018.

Svým usnesením č. 511, v hlasování č. 4 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: mezinárodní soudmezinárodní trestní právotrestní soudtrestný čin proti lidskostiválečný zločinČeská republika