Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 312
(380 kB)
Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Tomáš Grulich.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 13.7.2018.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 17.9.2018.

Senát přikázal senátní tisk dne 19.7.2018.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Jiří Dienstbier.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Dienstbier, který přijal k tomuto tisku dne 14.8.2018 usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 312/1.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 19.7.2018.

Svým usnesením č. 480, v hlasování č. 76 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 15.08.2018  jako 25. a 1. bod schůze.

Svým usnesením č. 507, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 8. 2018. Vláda zaslala stanovisko 20. 9. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 9. 2018 jako tisk 260/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 260
Novela z. o státním občanství ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 260/0 dne 22. 8. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0260.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 9. 2018 (usnesení č. 111). Určil zpravodaje: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 1. 2019 na 26. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 438).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 260/2 (doporučuje schválit).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 13. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 260/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 4. 2019 na 28. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2019 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 957, usnesení č. 665).

Navazující senátní tisk č. 108.

Témata EUROVOC: dvojí státní příslušnostpotomekstátní občanstvíudělení občanstvíČeská republika