Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 47
(1002 kB)
Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.)
Náhled podkladového materiálu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 27.2.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.4.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.2.2019.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 12.3.2019 usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 47/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 20.3.2019.

Senát nepřijal k tisku usnesení.