Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 137
(470 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 326/0 - Vl.n.z. o dráhách

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 07.11.2018.
   Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 326/0 dne 07.11.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12.07.2019 na 33. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12.07.2019 na 33. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 13.09.2019 na 34. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 08.10.2019.
  • Návrh zákona 01.11.2019 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 18.12.2019.

Hlasování č. 107 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 360  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.10.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.11.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.10.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Michal Kortyš, který přijal k tomuto tisku dne 23.10.2019 usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 137/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 30.10.2019.

Svým usnesením č. 256, v hlasování č. 40 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 1.11.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 367/2019.

Témata EUROVOC: dopravní licencenárodní dopravaposkytování služebpřibližování legislativyregionální dopravavnitrostátní dopravaželezniční doprava