Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 137
(470 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 326
Vl.n.z. o dráhách - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 326/0 dne 7. 11. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 11. 2018 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 484).

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 13. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 326/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 326/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 326/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 5. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 326/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 6. 6. 2019 na 30. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 326/5, který byl rozeslán 8. 8. 2019 v 13:40.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 5. 9. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 326/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 9. 2019 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 107, usnesení č. 713).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.10.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.11.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.10.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Michal Kortyš, který přijal k tomuto tisku dne 23.10.2019 usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 137/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 30.10.2019.

Svým usnesením č. 256, v hlasování č. 40 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 1.11.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 367/2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 11. 2019 poslancům jako tisk 326/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 11. 2019 poslancům jako tisk 326/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 17. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 360, usnesení č. 853).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2019.
  Prezident zákon podepsal 19. 12. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2019.

Témata EUROVOC: dopravní licencenárodní dopravaposkytování služebpřibližování legislativyregionální dopravavnitrostátní dopravaželezniční doprava