Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 176
(333 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Radek Rozvoral.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 28. 2. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 2. 2018 jako tisk 69/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 69
Novela z. o majetku České republiky

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 69/0 dne 30. 1. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0069.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 3. 2018 (usnesení č. 45). Určil zpravodaje: Ing. Jan Řehounek a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 4. 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 188).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 69/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 69/3 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 6. 2018 zprávu doručenou poslancům jako tisk 69/4.
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 69/5 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo v podrobné rozpravě 14. 11. 2018 na 20. schůzi odročeno (usnesení č. 395).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 69/6, který byl rozeslán 30. 1. 2019 v 12:07.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 2. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 69/7 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 89, usnesení č. 537).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 69/10, který byl rozeslán 8. 11. 2019 v 10:43.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 21. 11. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 69/11 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 11. 2019 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 55, usnesení č. 808).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.1.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.2.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jaroslav Větrovský, který přijal k tomuto tisku dne 22.1.2020 usnesení č. 131, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 176/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 29.1.2020.

Svým usnesením č. 300, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 3.2.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 118/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2020 poslancům jako tisk 69/12.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 2. 2020 poslancům jako tisk 69/13.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 19, usnesení č. 957).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 3. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 3. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 3. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 3. 2020.

Témata EUROVOC: správní odpovědnostveřejný majetekvlastnictvíČeská republika