Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 181
(329 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Markéta Pekarová Adamová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 25. 7. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2018 jako tisk 214/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 214
Novela z. - trestní zákoník

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 214/0 dne 22. 6. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0214.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 31. 7. 2018. Určil zpravodaje: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2019 na 26. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 497).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 214/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 214/3 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 214/4 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 214/5 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 214/6, který byl rozeslán 27. 11. 2019 v 15:20.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 12. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 214/7 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 12. 2019 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 387, usnesení č. 861).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.1.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.2.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2020.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který nepřijal k tomuto tisku dne 15.1.2020 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 3, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 181/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 30.1.2020.

Svým usnesením č. 307, v hlasování č. 42 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 3.2.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 114/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2020 poslancům jako tisk 214/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 2. 2020 poslancům jako tisk 214/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 22, usnesení č. 959).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 3. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 3. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 3. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 3. 2020.

Témata EUROVOC: chov zvířatkruté a ponižující zacházeníochrana zvířatpéče o pohodu zvířattrestní odpovědnostumělá inseminacezdraví zvířat