Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 260
(313 kB)
Návrh zákona, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 861
Vl.n.z.,kterým se stanoví termín předložení z. o SR ČR 2021

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 861/0 dne 11. 5. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 11. 5. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 55).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 11. 5. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 5. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 861/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 5. 2020 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 5. 2020 na 48. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 13. 5. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 5. 2020 na 48. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 45, usnesení č. 1131).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.5.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.6.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.5.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Michal Kortyš, který přijal k tomuto tisku dne 20.5.2020 usnesení č. 179, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 260/1.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 20.5.2020.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Dne 21.5.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 282/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2020.
  Prezident zákon podepsal 16. 6. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 6. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 6. 2020.

Témata EUROVOC: návrh rozpočtustátní rozpočet