Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 274
(8151 kB)
Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2019
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda ÚSTR Eduard Stehlík.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 16.6.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.6.2020.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Václav Chaloupek, který přijal k tomuto tisku dne 21.7.2020 usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 274/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 27. schůzi a projednal jej dne 14.10.2020.

Svým usnesením č. 510, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.

Svým usnesením č. 511 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.