Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 277
(510 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora dalších senátorů o České komoře porodních asistentek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o České komoře porodních asistentek)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Lumír Kantor, senátorka Šárka Jelínková, senátorka Hana Žáková, senátorka Renata Chmelová, senátor Jan Horník, senátorka Miluše Horská, senátor Patrik Kunčar, senátor Václav Hampl, senátor Jiří Drahoš, senátorka Jaromíra Vítková, senátorka Alena Šromová, senátorka Anna Hubáčková, senátor Milan Štěch, senátor Petr Šilar, senátor Zdeněk Papoušek, senátor Jiří Růžička, senátor Jiří Čunek.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 24.6.2020.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 21.9.2020.

Senát přikázal senátní tisk dne 23.7.2020.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. doc. MUDr. Peter Koliba.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 23.7.2020.

Svým usnesením č. 470, v hlasování č. 57 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Návrh senátního návrhu zákona byl vzat zpět navrhovatelem.