Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 11
(566 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 910
Vl. n. z., kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 910/0 dne 24. 6. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 7. 2020 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1198).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 910/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 10. 2020 na 62. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 910/2, který byl rozeslán 30. 10. 2020 v 9:44.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 910/3 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 11. 2020 na 65. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 64, usnesení č. 1357).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.11.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.12.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.11.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Vladislav Vilímec, který přijal k tomuto tisku dne 2.12.2020 usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 11/1.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Vladislav Vilímec, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.2020 usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 11/4.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 10.12.2020.

Svým usnesením č. 62, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 11.12.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 609/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 12. 2020 poslancům jako tisk 910/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 12. 2020 poslancům jako tisk 910/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 12. 2020 na 78. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 6).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 12. 2020.
  Prezident zákon 28. 12. 2020 nepodepsal a nevrátil zpět sněmovně.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 12. 2020.

Témata EUROVOC: daňdaňové orgánydaňový systémvybírání danívyhýbání se daním