Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 30
(370 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 531
Novela z. - horní zákon

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 531/0 dne 25. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Leo Luzar a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 891).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 531/8, který byl rozeslán 11. 11. 2020 v 17:02.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 531/9 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 12. 2020 na 72. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 60, usnesení č. 1383).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.1.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.2.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2021.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Leopold Sulovský, který přijal k tomuto tisku dne 20.1.2021 usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 30/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 27.1.2021.

Svým usnesením č. 99, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Svým usnesením č. 100, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 28.1.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 88/2021.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 1. 2021 poslancům jako tisk 531/10.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 1. 2021 poslancům jako tisk 531/11.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 2. 2021 na 79. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 303, usnesení č. 1509).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 2. 2021.
  Prezident zákon podepsal 16. 2. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 2. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 2. 2021.

Témata EUROVOC: důlní provoznerostné zdrojeprodukty důlního dobýváníprůzkum nerostných surovin