Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 44
(371 kB)
Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a o změně některých dalších zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1153
Vl.n.z.o mimořádném přísp.zaměstnanci při nařízené karanténě

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1153/0 dne 9. 2. 2021.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 9. 2. 2021 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 95).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 9. 2. 2021.
  Určil zpravodaje: PaedDr. Alena Gajdůšková a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 2. 2021 na 83. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 2. 2021 na 83. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 7471.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2021 na 83. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 19, usnesení č. 1516).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.2.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 17.3.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.2.2021.

Garančním výborem je Výbor pro sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Adéla Šípová, který přijal k tomuto tisku dne 23.2.2021 usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 44/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 25.2.2021.

Svým usnesením č. 119, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 26.2.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 25. 2. 2021 poslancům jako tisk 1153/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 25. 2. 2021 poslancům jako tisk 1153/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26. 2. 2021 na 88. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala.

Témata EUROVOC: podpora v nezaměstnanostisociální příspěveksociální zabezpečenívšeobecné zdravotní pojištěnízaměstnavatelzdravotní pojištění