Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 57
(316 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 988
Novela z. o vysokých školách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 988/0 dne 2. 9. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. a navrhl Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 27. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1489).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 27. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 225, usnesení č. 1489).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.2.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.3.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.2.2021.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. prof. Ing. Jiří Drahoš, který přijal k tomuto tisku dne 9.3.2021 usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 57/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 18.3.2021.

Svým usnesením č. 156, v hlasování č. 70 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 153/2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 3. 2021.
  Prezident zákon podepsal 24. 3. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 3. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 3. 2021.

Témata EUROVOC: univerzitaveterinární medicínavysokoškolské vzdělánívzdělávací program