Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 58
(521 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Václav Láska, senátor Přemysl Rabas, senátor Ladislav Kos, senátor Petr Orel, senátorka Adéla Šípová, senátor Lukáš Wagenknecht, senátor Ondřej Šimetka, senátor Jan Holásek.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.2.2021.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 17.5.2021.

Senát přikázal senátní tisk dne 18.3.2021.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. MUDr. Roman Kraus.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Roman Kraus, který přijal k tomuto tisku dne 14.4.2021 usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 58/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 18.3.2021.

Svým usnesením č. 158, v hlasování č. 74 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.