Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 81
(460 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Lukáše Wagenknechta a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Lukáš Wagenknecht, senátor Václav Láska, senátorka Adéla Šípová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 6.4.2021.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.8.2021.

Senát přikázal senátní tisk dne 29.4.2021.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. MUDr. Roman Kraus.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 29.4.2021.

Svým usnesením č. 202, v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 10.6.2021.

Svým usnesením č. 232, v hlasování č. 78 projednal tento tisk s výsledkem jednání - změna lhůty.

Návrh senátního návrhu zákona byl vzat zpět navrhovatelem.