Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 96
(529 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Marie Benešová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 545
Novela z. - občanský soudní řád

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 545/0 dne 9. 7. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 7. 2019 (usnesení č. 208). Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 775).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 13. 1. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 545/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 545/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 545/3 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 10. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 545/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 27. 10. 2020 na 62. schůzi přerušeno (usnesení č. 1322).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 1. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 545/5 (procedurální usnesení).
 • L

  Legislativní odbor KPS vydal k tisku sněmovní dokument 7155.

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 10. 2. 2021 na 82. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 2. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 2. 2021 na 79. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 545/7, který byl rozeslán 26. 2. 2021 v 12:31.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 26. 2. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 545/8 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 3. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 545/9 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 14., 16. 4. 2021 na 98. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 149, usnesení č. 1616).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.5.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.6.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.5.2021.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Jan Holásek, který přijal k tomuto tisku dne 2.6.2021 usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 96/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 10.6.2021.

Svým usnesením č. 218, v hlasování č. 43 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 11.6.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 286/2021.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 6. 2021 poslancům jako tisk 545/10.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 6. 2021 poslancům jako tisk 545/11.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 7. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 65, usnesení č. 1725).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 7. 2021.
  Prezident zákon podepsal 20. 7. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 7. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 7. 2021.

Témata EUROVOC: občanské právosoudní řízenívlastnictvívýkon rozhodnutívýkonná moc