Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 132
(462 kB)
Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1163
Vl.n.z. o elektronizaci zdravotnictví - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1163/0 dne 17. 2. 2021.

  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 24. 10. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2021 (usnesení č. 370). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1563).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 7. 4. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1163/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1163/2, který byl rozeslán 16. 6. 2021 v 16:34.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 7. 2021 na 111. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 58, usnesení č. 1722).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.7.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.8.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.7.2021.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Lumír Kantor, který přijal k tomuto tisku dne 11.8.2021 usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 132/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 18.8.2021.

Svým usnesením č. 283, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Svým usnesením č. 284, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 19.8.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 325/2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 8. 2021.
  Prezident zákon podepsal 29. 8. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 8. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 9. 2021.

Témata EUROVOC: digitalizace dokumentůelektronická správalékařské údajeochrana komunikacíorganizace zdravotnictvíosobní údajeukládání a vyhledávání informacízdravotnická legislativazdravotní průkaz