Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 241
Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě hraničního mostu na společných státních hranicích s napojením na státní silnici I/26 a spolkovou silnici B20

Navrhovatelem je ministr dopravy a spojů Jaromír Schling.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 2.4.2002.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1121.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Alexandr Novák, který přijal k tomuto tisku dne 10.4.2002 usnesení č. 245, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 241/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 3.5.2002.

Svým usnesením č. 375, v hlasování č. 97 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Témata EUROVOC: Německoinženýrské stavbyosoba samostatně výdělečně činnápracovní vztahypřeshraniční dopravapřeshraniční spoluprácezaměstnanecživnostníkČeská republika