Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 159
(315 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.11.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.12.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.11.2019.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Carbol, který přijal k tomuto tisku dne 3.12.2019 usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 159/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 11.12.2019.

Svým usnesením č. 281, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 12.12.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Témata EUROVOC: regionální politika EUregionální pomocregionální rozvojstrukturální fondyvláda