Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 241
(340 kB)
Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly odborné vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 819
Vl.n.z.o zvl.pravidlech pro výkon povolání lékaře

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 819/0 dne 6. 4. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 6. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 46).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 6. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro zdravotnictví

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 9. 4. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 194, usnesení č. 1062).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.4.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 9.5.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.4.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Dernerová, který přijal k tomuto tisku dne 15.4.2020 usnesení č. 86, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 241/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 16.4.2020.

Svým usnesením č. 351, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 20.4.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 4. 2020 poslancům jako tisk 819/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 4. 2020 poslancům jako tisk 819/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala.

Témata EUROVOC: cizí státní občanlékařodborná kvalifikaceuznání diplomuzdravotnické povolánízdravotní personál