Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 68
(333 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1180
Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1180/0 dne 22. 3. 2021.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 22. 3. 2021 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 104).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 22. 3. 2021.
  Určil zpravodaje: MUDr. Jiří Běhounek a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro zdravotnictví

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Pozměňovací návrhy nebyly podány.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 295, usnesení č. 1585).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.3.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.4.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.3.2021.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Lumír Kantor, který přijal k tomuto tisku dne 31.3.2021 usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 68/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 31.3.2021.

Svým usnesením č. 165, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 31.3.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 151/2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2021.
  Prezident zákon podepsal 6. 4. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 4. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 4. 2021.

Témata EUROVOC: epidemiepojistnéprevence nemocítestovánívšeobecné zdravotní pojištěnízdravotní pojištění