Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 69
(316 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Kateřina Valachová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 3. 2021. Vláda zaslala stanovisko 8. 3. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 3. 2021 jako tisk 1174/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1174
Novela z. - občanský soudní řád

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1174/0 dne 5. 3. 2021.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1174.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 3. 2021 (usnesení č. 380). Určil zpravodaje: Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 3. 2021 na 92. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1590). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 3. 2021 na 92. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 5, usnesení č. 1590).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.3.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.4.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.3.2021.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Jan Holásek, který přijal k tomuto tisku dne 31.5.2021 usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 69/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 31.3.2021.

Svým usnesením č. 163, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 155/2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 3. 2021.
  Prezident zákon podepsal 31. 3. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 3. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 3. 2021.

Témata EUROVOC: občanskoprávní řízenísoudní přezkumsoudní řízení