Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 76
(329 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Vít Kaňkovský.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 6. 2020. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 7. 2020 jako tisk 896/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 896
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 896/0 dne 23. 6. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0896.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2020. Určil zpravodaje: Mgr. Lenka Dražilová, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 9. 2020 na 58. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 30. 9. 2020 na 58. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1259).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 2. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 2. 2021 na 79. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 896/4, který byl rozeslán 10. 2. 2021 v 17:48.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 3. 2021 na 87. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 243, usnesení č. 1574).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.4.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.5.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.4.2021.

Garančním výborem je Výbor pro sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Adámek, který přijal k tomuto tisku dne 20.4.2021 usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 76/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 28.4.2021.

Svým usnesením č. 185, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 4. 2021 poslancům jako tisk 896/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 4. 2021 poslancům jako tisk 896/7.

Témata EUROVOC: sociální dávkyzdravotně postižený člověkzdravotní průkaz