Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 55
(318 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanci Zdeněk Ondráček.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 6. 2020. Vláda zaslala stanovisko 29. 7. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 7. 2020 jako tisk 908/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 908
Novela z. o zadávání veřejných zakázek

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 908/0 dne 25. 6. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0908.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2020. Určil zpravodaje: Ondřej Profant a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 29. 1. 2021 na 79. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1501). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 29. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 255, usnesení č. 1501).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.2.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.3.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.2.2021.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Lukáš Wagenknecht, který přijal k tomuto tisku dne 10.3.2021 usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 55/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 18.3.2021.

Svým usnesením č. 157, v hlasování č. 71 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 3. 2021 poslancům jako tisk 908/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 3. 2021 poslancům jako tisk 908/3.

Témata EUROVOC: epidemiesprávní formalityveřejná zakázka