Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 37
(343 kB)
Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
Náhled podkladového materiálu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 15.1.2021.